Finansinės ataskaitos


2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys:

2014 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

2015 m. 2 ketvirčio FAR:

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas

2015 m. 3 ketvirčio FAR:

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas

2015 m. metinių FAR:

Finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas

2016 m. 1 ketvirčio FAR:

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas

2016 m. 2 ketvirčio FAR:

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas

2016 m. 3 ketvirčio FAR:

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas

2016 m. metinės finansinės ataskaitos:

2016 m. FAR.

2017 m. 1 ketvirčio FAR:

2017 m. 1 ketvirčio FAR (veiklos rezultatų ataskaita, finansinės būklės ataskaita, aiškinamasis raštas)

2017 m. 2 ketvirčio FAR:

2017 m. 2 ketvirčio FAR (veiklos rezultatų ataskaita, finansinės būklės ataskaita, aiškinamasis raštas)

2017 m. 3 ketvirčio FAR:

2017 m. 3 ketvirčio FAR (veiklos rezultatų ataskaita, finansnės būklės ataskaita, aiškinamasis raštas).

2017 m. metinės finansinės ataskaitos:

2017 m. FAR.

Aiškinamasis raštas.

2018 m. 1 ketvirčio FAR:

2018 m. 1 ketvirčio FAR (veiklos rezultatų ataskaita, finansinės būklės ataskaita, aiškinamasis raštas).

2018 m. 2 ketvirčio FAR:

2018 m. 2 ketvirčio FAR (veiklos rezultatų ataskaita, finansinės būklės ataskaita, aiškinamasis raštas).

2018 m. 3 ketvirčio FAR:

2018 m. 3 ketvirčio FAR (veiklos rezultatų ataskaita, finansinės būklės ataskaita, aiškinamasis raštas).

2018 m. metinis FAR.

Aiškinamasis raštas ir 2018 m. FAR

2019 m.

2019 m. 1 ketvirčio FAR.

2019 m. 2 ketvirčio FAR.

2019 m. 3 ketvirčio FAR.

2019 m. metinis FAR.

2020 m.

2020 m. 1 ketvirčio FAR.

2020 m. 2 ketvirčio FAR.

Puslapis "Finansinės ataskaitos" atnaujintas 2020-10-05